Gezien de ruwe omstandigheden op de Noordzee moet je over heel specifieke vaardigheden en competenties beschikken om in dit milieu aan de slag te gaan. Jammer genoeg zijn er maar weinig opleidingen die zich expliciet toeleggen op de blauwe economie. Er is dan ook een tekort aan adequaat opgeleide medewerkers.

Universiteit Gent en het Ierse Galway-Mayo Institute of Technology willen de vraag naar geschikt personeel opvangen door samen een nieuwe postgraduaatopleiding te organiseren. De focus ligt daarbij op de laatste ontwikkelingen in de blauwe economie en blauwe grondstoffen in het bijzonder.

Tijdens de cursus is er heel veel contact met de industrie. Eeen essentieel element van de opleiding is een stageplaats binnen de blauwe economie. Deze stage biedt de deelnemers de kans om nuttige contacten te leggen en interessante competenties te verwerven. 

De opleiding gaat officieel van start tijdens een openingsevement op Bluebridge in Oostende van 10 tot 14 januari 2022. De cursus loopt officieel ten einde met een slotevenement in Galway (Ierland) van 5 tot 8 september 2022.

Praktisch

De postgraduaatopleiding gaat in januari 2022 van start en wordt deels in Gent en deels in Galway (Ierland) georganiseerd.

De opleiding is heel breed opgezet en richt zich niet alleen tot ingenieurs, maar ook tot mensen met een juridische of financiële achtergrond. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.