Binnen het PERSUADE-project (Belspo) ontwikkelden VLIZ en KBIN een zogenaamde “Artificial Hard Substrate Garden (AHSG)”. Deze testopstelling op zee wordt gebruikt het consortium (KBIN, UGent, VLIZ) om representatieve stalen te nemen van fouling fauna, die verder bestudeerd worden in het project. De AHSG bevindt zich ter hoogte van het offshore windmolenpark C-Power en wordt continu gemonitord via CCTV. De opstelling is momenteel uitgerust met PVC kolonisatieplaten, maar kan vervangen worden door eender welk ander materiaal.

 

Wie kan de AHSG-infrastructuur gebruiken?

Het ontwerp van de AHSG werd eind 2018 nog bijgestuurd om beter met de risico’s van de zee om te gaan. Niettemin was het mogelijk om de installatie gedurende 8 maand in positie te houden. De AHSG kan op vraag ter beschikking gesteld worden voor het uitvoeren van experimenten in het kader van andere wetenschappelijke of industriële onderzoeksprojecten. Zo werd de AHSG reeds ingezet voor het FaCE-It (Belspo-Brain) project. Mogelijke toepassingen zijn:

  • sampling van mariene organismen;
  • performantie testen van substraten in marien milieu;
  • nieuwe antifouling producten of verven testen;
  • impact substraat op fouling fauna nagaan;
  • absorptie van polluenten door substraat bestuderen;

Indien je interesse hebt in de “Artificial Hard Subtrate Garden” en wilt weten of de testfaciliteit nuttig kan zijn voor jouw onderzoeksproject, neem dan contact op met Dré Catrijsse van het VLIZ (E: andre.cattrijsse@vliz.be, T: 059 34 21 39).

  

Waarover gaat PERSUADE?

PERSUADE is een acroniem voor “ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs” met als doelstelling om de impact van multi-use op zee, en meer specifiek de combinatie van offshore wind en aquacultuur, op het mariene ecosysteem beter te begrijpen. Met deze nieuwe inzichten, wil het consortium een model ontwikkelen dat toelaat om de ecologisch impact van aquacultuur beter te kunnen inschatten. De resultaten van het project kunnen vervolgens meegenomen worden in MER-studies van de nieuw te ontwikkelen windmolenparken. Het project loopt nog tot het voorjaar van 2021.

Voor meer informatie over het project kan je terecht bij de projectcoördinator Jan Vanaverbeke van het KBIN (E: jvanaverbeke@naturalsciences.be,  T: 02 627 44 43).

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.