Met het oog op innovatie stimuleert POM West-Vlaanderen via Fabrieken voor de Toekomst samenwerking tussen bedrijven. Met deze oproep ‘Quick Wins Blue Energy’ ondersteunt de POM een aantal kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten binnen de sector Blue Energy.

Er is 45.000 euro voorzien om 3 pilootprojecten te realiseren.

Belangrijkste voorwaarden

  • Uw project situeert zich binnen de sector Blue Energy.
  • Het resultaat van uw project, onder de vorm van een proefopstelling, pilootinstallatie of prototype, is haalbaar op korte termijn (max. 1 jaar).
  • Uw project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 kmo en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd is.
  • In uw project maakt u gebruik van het maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform Blue Accelerator.
  • Maximaal steunbedrag van 50%.

Timing

Dien uw projectaanvraag in bij POM West-Vlaanderen voor 29 mei 2020. Rekening houdend met de huidige situatie kan de indientermijn verlengd worden.

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.