In de circulaire economie gaan we efficiënter om met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten. De hele keten wordt meegenomen in de innovatie: van grondstoffenleverancier en producenten tot bij de consument. 

Wil je weten hoe je ook in de toeristische sector kan werken naar een duurzame bedrijfsvoering en de transitie naar een meer circulaire economie kan inzetten?

Westtoer en de Blauwe Cluster zoeken in het kader van het Interreg 2 zeeën-project FACET naar ondernemers uit de toerisme- en recreatiesector aan de Vlaamse kust die willen overstappen van lineaire naar circulaire modellen. Aan de hand van inspiratiesessies en individueel advies bieden wij handvaten aan om tot praktische circulaire oplossingen te komen.

Dien snel je kandidatuur in en neem zo deel aan dit gratis coachingtraject.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.