De inspiratiesessie pikt in op 5 grote trends die zich voordoen in de maritieme sector: SCALE, SPEED, SAFETY, SUSTAINABILITY & SMARTNESS. Het connecteren van dingen, mensen en ecosystemen speelt hierin een sleutelrol. Hoewel artificiële intelligentie reeds in de jaren ’60 ontwikkeld werd, is het pas de laatste jaren dat de technologie zijn weg vindt naar industriële toepassingen en zelfs dreigt te ontaarden in een ware hype. De reden voor deze omslag is dat het – in tegenstelling tot de jaren ’60 – goedkoop is geworden om grote volumes data op te slaan. Tot zover de positieve noot, want met data alleen kom je niet ver. De data vertalen naar bruikbare informatie vergt de nodig expertise en rekenkracht. Dit maakt van artificiële intelligentie een duur proces. “Think big, start small”, is de algemene teneur van de sprekers.

Autonoom varen

Terwijl bij autonoom rijden de technologie in de wagen zelf zit en via interactie met de omgeving de wagen aanstuurt, is autonoom varen een top-down systeem waarbij instructies worden gegeven aan het schip vanuit een centraal zenuwcentrum. De verantwoordelijkheid van het systeem om te weten waar elk schip zich op elk moment bevindt is enorm. Een shut down kan desastreuze gevolgen hebben en moet tegen elke kost vermeden worden. Het havenbedrijf Rotterdam bereidt het 42 kilometer grote havengebied voor op autonome vaart en ontwikkelde in samenwerking met IBM een dashboard dat realtime data over infrastructuur, weer en water samenbrengt en verwerkt. Het platform moet in een eerste fase de logistieke keten efficiënter maken met kortere wachttijden en betere aanleg-, laad- en vertrektijden.

Worker wearables

Veiligheid is in havens een ‘big thing’. Ook hier kan data en AI een oplossing bieden. Met smart worker wearables zoals de Romware, worden havenarbeiders gewaarschuwd voor mogelijke gevaren. Deze informatie wordt afgeleid uit interacties tussen toestellen, personen en infrastructuur. Daarnaast kan met de Romware ook toegangsrechten (bijvoorbeeld openen van deuren, starten van machines) geprogrammeerd worden op basis van certificaten die verworven werden met opleidingen.

Er wordt geconcludeerd dat artificial intelligence onontkoombaar is, maar zijn kostprijs heeft en enkel werkt indien je een duidelijk beeld hebt van waar je naartoe wilt. Het stellen van tussentijdse doelstellingen is hierin belangrijk zodat AI op korte termijn besparing kan opleveren.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.