Waterstof is licht, kan gemakkelijk worden opgeslagen, bevat veel energie en veroorzaakt geen directe uitstoot van verontreinigende stoffen of broeikasgassen. Waterstof kan dan ook potentieel een significante bijdrage leveren aan de transitie naar schone energie.

Eind september werd het 'Green Hydrogen: State of the Nations Summary Report' gelanceerd. Dit rapport geeft duidelijk weer hoe men in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tegen groene waterstof aankijkt en wat er al allemaal ondernomen is om de ontwikkeling van groene waterstof te ondersteunen.

In het rapport vind je onder andere: 

  • een definitie van wat groene waterstof nu eigenlijk is;
  • een overzicht van relevante beleidsmaatregelen; 
  • een vooruitblik naar het toekomstige energielandschap;
  • uitdagingen en kansen op vlak van waterstof; en
  • enkele algemene conclusies.

Dit rapport kadert binnen het project Inn2POWER en is in hoofdzaak bedoeld om kmo's in de offshore windindustrie te stimuleren om de mogelijkheden van groene waterstof te verkennen. Daarnaast hebben de partners in het project ook een company directory ontwikkeld met Europese bedrijven die actief zijn op het vlak van offshore windenergie en groene waterstof.

Achtergrond

Het Inn2POWER-project ging in 2016 van start en richtte zich in eerste instantie in hoofdzaak op offshore wind. In 2021 werd het project verlengd met een bijkomende focus op groene waterstof.

De huidige partners in het project zijn: POM West-Vlaanderen, Haven Oostende, De Blauwe Cluster en Waterstofnet (België); Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NL); WAB - Wind Agentur Bremerhaven (D); en Kent County CouncilOpergy en Hydrogen East (Verenigd Koninkrijk).

Het project kan verder rekenen op de financiële steun van het Interreg Noordzee-programma, de Provincie West-Vlaanderen en Northern Netherlands Offshore Wind.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.