Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste exportbestemming van Vlaanderen. De Brexit was dan ook een zware klap voor de Vlaamse economie, die erg afhankelijk is van de export. 

In 2021 kende de export naar het Verenigd Koninkrijk een daling met 2,59%. Om te vermijden dat deze daling zich voortzet, zijn er diverse maatregelen in het leven geroepen. Hieronder gaan we dieper in op twee steunmechanismen die tot doel hebben om de impact van de Brexit voor bedrijven deels op te vangen:

1. Brexit Adjustment Reserve

De Brexit Adjustment Reserve is een noodfonds voor de EU-lidstaten om sectoren, bedrijven en lokale gemeenschappen te ondersteunen die getroffen zijn door de Brexit. België ontvangt zo'n € 305 miljoen uit dit fonds. Die middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor bedrijven die extra kosten moeten maken om hun afnemers in het VK van dienst te kunnen blijven.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet je wel bewijzen dat je vóór de Brexit al een (handels)relatie met het VK had en een negatieve economische impact ondervonden hebt ten gevolge van de Brexit. De oproep voorziet specifiek financiële ondersteuning voor projecten die de negatieve gevolgen van de Brexit verzachten.

Je kan enkel kosten indienen die het gevolg zijn van de Brexit en in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023 gemaakt worden. Je hebt in principe tot 1 juli 2023 de tijd om een aanvraag in te dienen, tenzij de middelen eerder uitgeput zijn.

Meer weten over dit steunmechanisme? Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) geven een grondige toelichting tijdens het Brexit Adjustment Reserve kick-off event op donderdag 5 mei 2022 in Oostende. Je kan je hiervoor gratis inschrijven

2. Bijzondere Exportsteun Brexit 

De Bijzondere Exportsteun Brexit is een eenmalige subsidie van € 10.000 voor Vlaamse kmo’s met een Belgisch ondernemingsnummer die al exportervaring hebben en hun exportactiviteiten willen herlanceren in het kader van de Brexit. De subsidie wordt toegekend door Flanders Investment & Trade (FIT)

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet je onder andere aantonen dat jouw onderneming een positief eigen vermogen heeft, het laatst afgesloten boekjaar een exportaandeel van minstens 20% gerealiseerd heeft, en jouw projectdoelstelling in de relance naar aanleiding van de Brexit past.

Enkele voorbeelden van aanvaardbare kosten zijn: kosten voor douanesystemen; registratiekosten; kostprijs van een douanevertegenwoordiger; kosten voor advies van externe consultants; verzendkosten voor stalen; kosten voor digitale marketing; en kosten voor diversificatie naar andere exportmarkten. 

Wil je een beroep doen op de Bijzondere Exportsteun Brexit? De deadline voor de huidige oproep is 13 mei om 17u. Enkel aanvragen die volledig zijn en tijdig werden ingediend, worden in aanmerking genomen. Op de website van Flanders Investment & Trade vind je aanvullende informatie

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.