Mangrovebossen, moerassen, zeegrasvelden en slikken & schorren beschermen het binnenland tegen stormvloeden en sterke winden. Over lange periodes bouwen dergelijke coastal wetlands sedimenten op die de stijging van de zeespiegel en de lokale bodemdaling verlichten.

Een nieuwe analyse van de schade aan eigendommen door de kuststormen van de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico heeft aangetoond dat provincies met grotere coastal wetlands minder schade aan eigendommen hebben geleden dan provincies met kleinere coastal wetlands.

De meeste gebieden die in de afgelopen 20 jaar storm-gerelateerde schade aan eigendommen hebben ondervonden, hebben ook dekking van dergelijke wetlands verloren, vonden de onderzoekers. Zij berekenden dat de inwoners van Florida $480 miljoen aan bezitsschade van Orkaan Irma alleen al gespaard zou zijn geweest had de de wetlanddekking van de staat niet met 2.8% in het voorafgaande decennium gekrompen.

De bescherming tegen impact van stormen is slechts één van de vele ecologische diensten die deze wetlands bieden. Deze coastal wetlands staan echter onder druk, op vele plaatsen worden ze droog gelegd en in gebruik genomen voor kust bebouwing.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.