Wouter Everaerts, in naam van gastheer Denys,  gaf een overzicht van de uitdagende watergerelateerde activiteiten van Denys. Nadien gaf Dirk Halet van Vlakwa de deelnemers een introductie rond systeemdenken in de waterproblematiek. Nathalie Balcaen van Maritieme Dienstverlening en Kust nodigde uit tot samenwerken en opzetten van demonstratie- en pilootprojecten rond watergerelateerde uitdagingen. Om mogelijke oplossingsrichtingen met betrekking tot ontzilting van zeewater, waterinfrastructuur en scheepsbouw in de kijker te zetten, gaven 5 deelnemers (De Watergroep, UGent, VITO, Pollet Water Group en KULeuven) een inspirerende presentatie.

Tijdens de discussieronde van de Taskforce Water werd er verder gediscussieerd rond volgende oplossingsrichtingen:

  • geïntegreerde oplossingen, systeembenadering, link tussen sectoren, watervraag, hergebruik
  • waterinfrastructuur, waterrisico’s, monitoring en economische kosten/baten 
  • ontzilting, alternatieve waterbronnen, ecologische en maatschappelijke impact

De bedoeling was om af te toetsen waar de prioriteiten voor de wateragenda van de Blauwe Cluster gelegd moeten worden. De deelnemers worden sterk aangemoedigd projectideeën op te geven, evenals aan te geven waarop ze de Blauwe Cluster bij voorkeur zien in te zetten rond water in de toekomst. Een volgende Taskforce over water is gepland in het voorjaar van 2020. In de tweede editie zullen we inzoomen op een deelaspect van de wateragenda.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.