In een eerste deel van de taskforce schetsten we het innovatielandschap vanuit de Blauwe Cluster met als kapstok de roadmap "zeevoeding & mariene biotechnologie" en de eerste clusterprojecten die in opstartfase zijn. Bij uitbreiding gaven we ook een overzicht van Europese projecten met Vlaamse actoren die raakvlakken hebben met de roadmap. Op basis van deze oefening kon vastgesteld worden dat het grootste potentieel voor cross-overs zich bevindt op het vlak van cultivatie, gezien hier de meest recente projecten in opgestart worden, terwijl opslag en transport van mariene biomassa een blinde vlek vertonen in het innovatielandschap. 

Enkele concrete projecten rond zeevoeding werden - in primeur - nader toegelicht door de partners. Voor meer informatie over deze projecten kan je terecht op onze projectenpagina.

  • BlueMarine³.com: blueprint voor een multispecies hatchery van 3 commercieel interessante soorten (Margriet Drouillon & Mathieu Wille, Universiteit Gent)            
  • PROBIO : prospectie van bioactieve componenten in de Noordzee (Fien De Raedemaecker, VLIZ)
  • SYMAPA : synergie tussen maricultuur en passieve visserij (Daan Delbaere, ILVO)          
  • Wier & Wind : samenwerking voor grootschalige en duurzame offshore zeewierteelt in windparken (Patrice Vandendaele, AtSeaNova)

In elk van deze projecten komen activiteiten aan bod die verband houden met de economische haalbaarheid van aquacultuur, met de impact van aquacultuur op het marien milieu en met het verzamelen van data over de toestand van de site. Daarom werd in 3 interactieve sessies dieper ingegaan op de onderdelen, eigenschappen, uitdagingen en actoren van "smart aquafarms", "sustainable aquafarms" en "profitable aquafarms". De resultaten van deze oefening dienen als basis om kleinere werkgroepen op te starten met als doel het opzetten van concrete initiatieven om de meest prangende uitdagingen aan te pakken.

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.