Zesde projectoproep

Van 24 augustus tot en met 16 oktober 2020 kon je als lid van De Blauwe Cluster een voorstel voor een innovatief project aanmelden. Deze zesde projectoproep werd afgesloten met een aanmelding van 5 projecten.

Het betreft 3 O&O-projecten, 1 cSBO-project en 1 ICON. Deze projecten vallen binnen de domeinen Hernieuwbare energie & zoetwaterproductieKustbescherming & gebruik van minerale rijkdommen en Maritieme verbinding.

Goedkeuring eerdere projectvoorstellen

Op 16 oktober 2020 heeft het Hermes Beslissingscomité vier projecten uit eerdere calls goedgekeurd. Het gaat om de projecten Wavelake (O&O), CORDOBA (ICON), H2-MHytic (cSBO) en SeaWater Electrolyser (O&O). Binnenkort vind je hierover meer info op onze projectenpagina.

Zevende projectoproep

De volgende call staat voor eind dit jaar of het voorjaar van 2021 gepland. Meer info hieromtrent wordt tijdig meegedeeld op onze website.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.