De Vlaamse regering heeft op woensdag 1 april een reeks nieuwe steunmaatregelen aangekondigd: 

  • Ondernemingen die 60 procent van hun omzet zien dalen tussen halfweg maart en eind april krijgen een eenmalige “compensatiepremie” van 3.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die enkel nog dringende interventies mogen doen (vb evenementensector). Dit zal gebeuren aan de hand van een verklaring op eer af. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van een (verlaagde) compensatiepremie. 
  • Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen: de waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt nu uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven zullen zo een speciale Covid-19-waarborg kunnen krijgen. De Vlaamse regering wil het risico daarvoor verdelen met de banken, en uit het vaarwater van de federale steunmaatregelen blijven. 
  • Voor KMO’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet, waarvoor 250 miljoen euro wordt voorzien.
  • Daarnaast komt er een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector. 

 

Hieronder alvast een weergave van enkele eerder besliste maatregelen:

Corona hinderpremie

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. 
De corona hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. De applicatie om een premie aan te vragen staat sinds vrijdag 27 maart online.

Tijdelijke werkloosheid

Er komt een vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis: geautomatiseerd en in maar één enkele vorm. De regeling geldt van 13 maart tot 5 april (verlengbaar tot 30 juni 2020).

Bankenplan 22 maart (federale overheid, Nationale Bank en de banken) 

Voor de bestaande kredieten aan gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen kan kostenloos uitstel van betaling toegekend worden tot 30 september 2020, zodat de nodige liquiditeit gegarandeerd blijft.
Bijkomende kredieten worden mogelijk gemaakt op een soepele en verantwoorde manier, met overheidswaarborgen ter ondersteuning waar nodig.

Crisiswaarborg

Ondernemingen kunnen nu bovenop de reeds bestaande waarborgregeling ook voor bestaande niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de PMV en dat tot maximaal 12 maanden (voorheen slechts tot 3 maanden). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgmogelijkheden voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Voor ondernemingen die een steun- of subsidiedossier bij VLAIO hebben lopen, kunnen na overleg en mits duidelijke motivatie en aantonen van Corona-impact, termijnen m.b.t. project- en rapportageverplichtingen van VLAIO eventueel verlengd worden.

KMO-groeisubsidie (bestaand instrument)

De kmo-groeisubsidie (VLAIO) ondersteunt kmo’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject bij een belangrijk kantelmoment. Die kennis in huis halen kan via een externe adviseur en/of het aanwerven van een strategisch profiel. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het corona-virus kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden. 

 

PMV ondersteuning ingevolge coronavirus

PMV gaat haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. PMV is bovendien in contact met het Europese Investeringsfonds (EIF) om te bekijken of en hoe ze de additionele middelen en garanties die Europa vrijmaakt in het kader van deze crisis kan aanwenden, zonder dat die als staatssteun worden gekwalificeerd. Volg de info op de website van PMV voor meer info.
Zo verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Als kredietgever van een winwinlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

 

Maatregelen voor aquacultuurproducenten en visserij

De Europese Commissie heeft de regels voor het aanwenden van de middelen uit het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV of EMFF) versoepeld. Zo kan er binnen de uniprioriteiten makkelijker geschoven worden en wordt tijdelijke stillegging mogelijk. 

Het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid volgt deze maatregelen op de voet op. Er zijn in dat kader nog meer concrete acties in de maak die normaalgezien volgende week worden ingevoerd (meer info volgt). Aarzel niet om uw noden/wensen kenbaar te maken via de Blauwe Cluster.

 

Daarnaast zijn er ook nog: 
-    Vlaamse belastingsmaatregelen: uitstel van betalingen van bv. personenbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting,  
-    Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
-    Steunmaatregelen toerisme: zie ook https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatr...
-    Steunmaatregelen land-en tuinbouw
-    …

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.