Werk je aan belangrijke innovaties die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het Europese klimaat? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit het Innovation Fund. Een eerste call voor grootschalige projecten staat nu open. 

De Europese Commissie publiceerde haar eerste oproep op vrijdag 3 juli 2020 op het webplatform ‘Funding & Tender Opportunities’.  

Voor de eerste oproep is 1 miljard euro beschikbaar voor subsidies en 8 miljoen euro voor bijstand bij de projectontwikkeling (project development assistance of PDA). Het is de Europese Investeringsbank (EIB) die zal instaan voor de PDA.

Er staat geen deadline op de PDA, die ondersteuning op verschillende gebieden kan omvatten (technische en wettelijke aspecten, financiën, marktstrategie enz.). De EIB zal haar aanbod en aanpak afstemmen op de noden van de projectontwikkelaar. 

De oproep is technologieneutraal. Al de projecten die binnen de scope van het fonds vallen, komen in aanmerking voor subsidiëring. Kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro) zijn wel uitgesloten.

Steunbare activiteiten

Demonstratieprojecten die gericht zijn op:

  • innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten in industriële sectoren
  • milieuveilige afvang en opslag en/of gebruik van CO2
  • innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag

Subsidiemodaliteiten

De Europese Commissie zal subsidies verlenen tot maximaal 60 % van de relevante kosten van een project, maar de subsidie mag gecombineerd worden met andere complementaire (Europese) financieringsbronnen, zoals de investeringsinstrumenten van InvestEU of de instrumenten van Connecting Europe Facility voor de uitrol van sleutelinfrastructuur.

De projecten kunnen tot 40 % van de subsidie (die maximaal 60 % van de relevante kosten bedraagt) ontvangen bij financial close, zonder dat daar verdere voorwaarden aan verbonden zijn. Het resterende bedrag wordt uitbetaald afhankelijk van de geverifieerde vermeden BKG-emissies tot 10 jaar na inbedrijfstelling.

Om het volledige subsidiebedrag te ontvangen moeten de projecten minstens 75 % van de voorziene BKG-emissievermijding realiseren. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.