De Blauwe Cluster is observer partner in het ValgOrize project en zal halfjaarlijks over de voortgang van het project en de resultaten communiceren. De kick-off van het project werd gegeven op 19 februari 2019 waarbij de partners uitdagingen van het project schetsten en de manier waarop ValgOrize deze zal aanpakken. Hieronder een kort relaas van de eerste stakeholdermeeting.

 

Potentieel van algen als alternatieve eiwitbron

Tegen 2050 dreigt er een wereldwijd tekort aan eiwitten voor menselijke voeding. En hoewel 70% van het aardoppervlak bestaat uit water, komt slechts 2% van onze voeding uit de zeeën en oceanen. Zeewieren komen hierdoor meer en meer in het vizier als alternatieve eiwitbron. De productie van zeewier in Europa hinkt echter sterk achterop in vergelijking met Azië en heeft nood aan een serieuze inhaalbeweging. De jaarlijkse productie van 366 miljoen ton zeewier is hoofdzakelijk afkomstig van wild geoogst. “De duurzaamheid van deze praktijk staat echter ter discussie, en de contaminatie met plastiek en ander zwerfvuil brengt de voedselveiligheid in het gedrang. Import van gecultiveerd zeewier uit Azië stelt dan weer problemen met de Europese eisen inzake voedselkwaliteit”, aldus Johan Robbens (ILVO).

De consument zegt "ja, maar" het moet lekker zijn

En ander euvel waar de algenindustrie in Europa tegenaan loopt is de acceptatie en appreciatie van algen als voedingsbron. Het is duidelijk dat de smaak van algen, waar de Europese consument niet vertrouwd mee is, de ontwikkeling van de sector tegen houdt. De consument is reeds zover dat men bewust is van het gezonde karakter van zeewier, maar het niet wil of durft te eten. Volgens Rebecca Wiering (Zeewaar) moet een hype vermeden worden en ingezet worden op de introductie van zeewier als ingrediënt in ons voedingspatroon. Ze verduidelijkt: “zeewier versterkt de smaak van andere producten en kan verwerkt in snacks en smoothies een interessante markt openen”. Het gebrek aan kennis over algen wordt bevestigd in het consumentenonderzoek dat Nausicaá uitvoerde in kader van het IDEALG-project. “Proeverijen en kooksessies met algen zijn belangrijk om de barrière te doorbreken”, aldus Eloise Lemaire.

Naar duurzaam gecultiveerde algenbiomassa 

Het ValgOrize project wil de uitdagingen aan beide uiteinden van de waardenketen tegelijkertijd aanpakken. De algemene doelstelling is lokaal algenbiomassa (zowel micro- als macro-algen) te kweken met hoge kwaliteit en stabiliteit en die garanties biedt inzake voedselveiligheid. Er zal een kennisplatform ontwikkeld worden rond de manipulatie van de groeicondities van algen ter verbetering van smaak, textuur en kleur. “Door bijvoorbeeld het nitraatgehalte in het kweeksysteem te veranderen, kan de concentratie aan pigmenten in de algen verhoogd of verlaagd worden”, specifieert Klaas Timmermans van het NIOZ. Naast kwaliteit en veiligheid stelt ValgOrize ook het principe van “zero-waste” voorop. Patricia Harvey van University Greenwich: “De restfractie na extractie van de proteïnen zal gebruikt worden in feed trials met kippen om het effect op de kwaliteit van de eieren en het vlees na te gaan.”

Het project werd gelanceerd op 19 februari in de Grote Post in Oostende en loopt nog tot eind maart 2022. Halfjaarlijks wordt er een stakeholderevent georganiseerd waarop geïnteresseerde bedrijven uitgenodigd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectcoördinator Johan Robbens.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.