De overbevissing van onze oceanen neemt jaar na jaar toe. Aquacultuur biedt een valabel alternatief om op een duurzame manier in onze behoefte aan vis en zeevruchten te voldoen.

De onderzoeksgroep Aqua-ERF van Odisee De Co-Hogeschool organiseert jaarlijks een aantal cursussen rond het thema aquacultuur. Voor het academiejaar 2021-2022 staan er twee cursussen op het programma: AQUACULTUUR basis en AQUACULTUUR specialisatie.

Basiscursus

Op 30 september 2021 start de basiscursus met een inleiding over aquacultuur in Vlaanderen en de wereld, gegeven door professor emeritus Patrick Sorgeloos. Verder komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, waaronder visbiologie, visvoeding, recirculatietechnologie, teelt van schaaldieren, schelpdieren en algen, en aquaponics.

Specialisatiecursus

De specialisatiecursus aquacultuur zal in het tweede semester van dit academiejaar gegeven worden. De precieze datum wordt later nog bekendgemaakt. Deze cursus is vooral gericht op aquacultuur in de praktijk, bedrijfsvoering van een aquacultuuronderneming en technische aspecten van recirculatiesystemen.

 

Praktisch

Beide cursussen omvatten 10 lessen van 3 uur en staan open voor alle geïnteresseerden. Je moet met andere woorden geen Odisee-student zijn om te kunnen deelnemen. 

Voor Aquacultuur Basis is geen voorkennis vereist. Voor Aquacultuur Specialisatie is voorkennis niet noodzakelijk, maar wel aangewezen. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.