Is onze voedselvoorziening in gevaar? De wereldbevolking neemt almaar toe. Tegen het jaar 2050 zuller er 9 miljard mensen op de aardbol rondlopen. De voedselproductie staat daardoor onder enorme druk, maar de oppervlakte landbouwgrond zal de komende jaren niet noemenswaardig toenemen. We kijken dan ook in toenemende mate naar aquacultuur om de wereld te kunnen voeden.

Een mooi stukje vis op ons bord, een lekkere pot mosselen of een heerlijke schaal oesters. Momenteel halen we deze producten vooral uit het buitenland, maar we zouden die in principe ook perfect in eigen land kunnen produceren. Aquacultuur biedt ons de mogelijkheid om op een duurzame en ecologische manier beter in onze eigen voedselbehoeften te voorzien.

De Blauwe Cluster wil deze gelegenheid te baat nemen om eens dieper in te gaan op dit thema. Aan de hand van vier artikels schetsen we de huidige situatie en bekijken we hoe De Blauwe Cluster dit thema benadert, welke initiatieven er zijn op Vlaams en Europees vlak, welke projecten er momenteel lopen en wat onze leden doen rond aquacultuur.

1. Naar een blauwe revolutie in onze voedselketen 

Beleidsmakers in Vlaanderen en in Europa hebben in toenemende mate belangstelling voor aquacultuur. Er worden dan ook heel wat initiatieven opgezet en strategische beslissingen genomen. Ontdek er alles over in dit artikel.

2. Aquacultuur: het recept voor een lekker en duurzaam brokje natuur 

In dit opniniestuk van aquacultuurdeskundige Bert Groenendaal gaan we dieper in op de meerwaarde van aquacultuur en de stand van zaken in Vlaanderen, de rol van De Blauwe Cluster in dit verhaal en de maatregelen die op politiek vlak genomen worden om deze sector te ondersteunen.

3. Innovatie en projecten op het vlak van aquacultuur 

De Blauwe Cluster legt zich toe op diverse aquacultuurgerelateerde thema's en begeleidt verschillende projecten in dit verband. In dit artikel krijg je een beknopt overzicht van deze thema's en projecten.

4. Blik op onze leden

Dit artikel focust op de activiteiten van onze leden die zich nu al met aquacultuur bezighouden en staat stil bij enkele specifieke producten die onze leden in dit verband op de markt gebracht hebben.  Daarnaast komt ook aan bod wat aquacultuur voor andere leden kan betekenen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.