Werk je aan belangrijke innovaties die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het Europese klimaat? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit het Innovation Fund. Een eerste call voor grootschalige projecten staat nu open. 

Het ETS-innovatiefonds is een van 's werelds grootste financieringsprogramma's voor innovatieve koolstofarme technologieën. Op 20 juli 2020 lanceerde dit fonds zijn eerste projectoproep, en projecten kunnen nog ingediend worden tot 29 oktober 2020. Ter ondersteuning van deze projectoproep kondigt de Europese Commissie nu twee initiatieven aan:

15 september 2020:
Tweede webinar rond de eerste oproep voor grootschalige projecten, met bijzondere focus op berekeningsmethodologieën voor het vermijden van broeikasgasemissies.
Het webinar begint om 10.00 uur en je kan het  gewoon online volgen. Je kan vragen indienen via Slido met de eventcode
#IF1C.

25 september 2020:
Eerste conferentie voor financierders en sectorverantwoordelijken over de mogelijke rol van publieke en private investeerders bij de realisatie van de Europese Green Deal.
Deze conferentie begint om 9.30 uur. Interesse? Bekijk de details van het event of schrijf je in.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.