De provincie West-Vlaanderen wil een pioniersrol spelen in Vlaanderen op het vlak van innovatief gebruik van drones. Binnen die context heeft men de ontwikkeling van een West-Vlaamse droneport voor ogen. Europa en Vlaanderen hebben ondertussen toegezegd om deze plannen financieel te ondersteunen.

In West-Vlaanderen wordt er volop ingezet op dronetechnologie. Er is al heel wat expertise verzameld in de hubs in Koksijde, Oostende en Zeebrugge. Daarnaast is er een opleidingscentrum, en hogeschool VIVES beschikt over een expertisecentrum gespecialiseeerd in drone-operaties genaamd DroneLab. 

In een volgende stap wil men een eigen West-Vlaamse droneport ontwikkelen. Binnen dit kader heeft men het project Drone Port West-Vlaanderen gelanceerd. Dit project heeft een kostenplaatje van 2 miljoen euro en wordt gecoördineerd door POM West-Vlaanderen.  

Voor de financiering kan men rekenen op een Europese subsidie van 800.000 euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Vlaanderen levert ook een financiële inspanning en legt 600.000 euro bij. Andere partners zijn de provincie West-Vlaanderen, VITO, Flanders Make, de Blauwe Cluster en Vives. 

West-Vlaams gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune: "Met het provinciaal plan voor een Drone Port West-Vlaanderen kan de West-Vlaamse kust uitgroeien tot een absolute topregio op Europees niveau in drone-technologie."

Er zullen vliegende, varende en rijdende drones aangekocht worden om diverse innovatieve toepassingen te onderzoeken. De mogelijkheden zijn trouwens niet beperkt tot de Noordzee. Ook in de landbouw, transport en logistiek kunnen drones een meerwaarde bieden en voor verschillende doeleinden gebruikt worden.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.