Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits investeert bijna € 2,4 miljoen in betere digitale vaardigheden in West-Vlaanderen via het UPSKILL-project. Dit kadert binnen de toenemende wereldwijde digitalisering en automatisering.

Via dit initiatief willen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen en VDAB niet alleen werknemers en werkzoekenden maar ook bedrijven ondersteunen om zich beter te wapenen in de huidige digitale wereld.

In de context van het project wordt er adequate infrastructuur voorzien en worden er degelijke opleidingen aangeboden binnen vier domeinen: techniek en industrie 4.0; nieuwe materialen; blauwe energie; en transport en logistiek.

Blauwe energie

Duurzame energiewinning op zee is een relatief jonge sector die technologisch snel evolueert en waar digitalisering een grote impact heeft (5G, sensortechnologie). Kenniswerkers en technische profielen met sterke digitale vaardigheden zijn dan ook veel gevraagd.

Aangezien het publieke opleidingsaanbod nog onvoldoende afgestemd is op deze nieuwe sector, zal er een offshore energy training lab opgericht worden in BlueBridge in Oostende. Daar zullen de vereiste digitale en technische vaardigheden in een realistische omgeving aangeleerd worden. 

Organisatie

Via een beheersovereenkomst stelt POM West-Vlaanderen de infrastructuur ter beschikking van VDAB. Die ziet erop toe dat de investeringen daar worden ingezet waar ze maximaal bijdragen tot de arbeidsmarktstrategie.

Elk domein krijgt verder een eigen SKILL-platform, waarin opleidingspartners, kennis- en innovatiepartners en sectoren samengebracht worden. Deze platformen hebben als taak mede in te staan voor het optimaal beheer van de infrastructuur.

Budget

Het UPSKILL-project heeft een kostenplaatje van bijna 8 miljoen euro. Vlaanderen draagt daar nu bijna 2,4 miljoen euro aan bij.

Het Europees Regionaal Fonds voor Ontwikkeling investeert bijna 3,2 miljoen in het project. De provincie en POM West-Vlaanderen leveren een bijdrage van elk bijna 1,2 miljoen euro, en VDAB voorziet bijna 42.000 euro aan ondersteuning.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.