De Vlaamse economie heeft momenteel sterk te lijden onder de nadelige gevolgen van de coronacrisis.  Om de economie nieuw leven in te blazen, is er nood aan een brede langetermijnstrategie die een antwoord biedt op de huidige maatschappelijke uitdagingen.

Voka West-Vlaanderen en De Blauwe Cluster hebben een white paper opgesteld waarin zij hun visie op een dergelijke relancestrategie uit de doeken doen. De focus ligt daarbij op bijkomende investeringen in de blauwe economie en de maritieme sector.

Volgende aanbevelingen worden naar voren geschoven in deze white paper:

  • Nog meer inzetten op innovatie;
  • De modal shift realiseren en vervoer over water stimuleren;
  • Investeren in klimaatbestendige infrastructuur;
  • Vlaamse bedrijven maximaal betrekken bij overheidsopdrachten; en
  • Politiek en maatschappelijk draagvlak creëren.

Positief onthaald

Voka West-Vlaanderen en De Blauwe Cluster hebben deze nota in de zomer overgemaakt aan het kabinet van Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

In een eerste reactie op de white paper bevestigt de minister het belang van een ambitieus en innovatief relancebeleid. Verder geeft ze aan dat de geformuleerde aanbevelingen meegenomen zullen worden in de ontwikkeling van relevante dossiers en beleidsplannen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.