De blauwe sector is een sterk groeiende economische sector in Vlaanderen. Innovatie speelt in deze context een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van economische activiteiten aan, op en in zee. 

Op  3 maart 2021 vond de VLIZ Marine Science Day plaats. De editie van dit jaar had een speciaal tintje aangezien het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties ook in 2021 van start ging. Ruim 500 studenten en jonge onderzoekers volgden het hele event digitaal.

Vlaams minister Hilde Crevits wees in een toespraak op het belang van marien en maritiem onderzoek voor Vlaanderen. Daarbij gaf de minister ook aan dat Vlaanderen nood heeft aan jonge, getalenteerde mensen om de verdere ontwikkeling van de duurzame blauwe economie in de toekomst te blijven verzekeren. 

Die warme oproep om voor een job in de blauwe economie te kiezen werd volmondig beaamd door Marc Nuytemans, CEO van De Blauwe Cluster. Je kan de speech van onze CEO hieronder herbekijken:

Speech CEO Marc Nuytemans at VLIZ Marine Science Day 2021

Context

De VLIZ Marine Science Day is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij (jonge) zee- en kustwetenschappers in Vlaanderen en aangrenzende regio’s hun marien onderzoek of hun mariene activiteiten komen toelichten. Op het programma staat ook altijd de uitreiking van een aantal prijzen voor mariene wetenschappen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.