De handleiding van de EU voor groene en blauwe infrastructuur beschrijft een set van criteria en beschikbare technische en financiële instrumenten die investeerders kunnen helpen om natuurlijke landschapselementen te integreren in "groene en blauwe infrastructuur". De natuur kan een krachtige bondgenoot zijn om de impact op de planeet van klimaatverandering en menselijke activiteiten te beperken. Het beschermen en herstellen van de natuur is tevens een verzekeringspolis voor duurzame economische ontwikkeling op lange termijn.

Onze levenskwaliteit en welvaart hang af van zogenaamde "ecosysteemdiensten", voordelen voor de mens die voortvloeien uit de natuur. Natuurlijke processen voorzien ons van zuurstof, proper water, voeding, medicijnen en materialen. Ze reguleren het klimaat en de watercyclus en mitigeren extreme weersomstandigheden, overstromingen en droogtes. Zo zijn onze zeeën en oceanen niet enkel habitats voor planten en dieren maar kunnen ze ook bijdragen aan het verminderen van eutrofiëring, verbeteren van de biodiversiteit, productie van zoetwater, reduceren van CO2, etc. Daarnaast verhoogt een gezonde en natuurlijke omgeving de aantrekkelijkheid van de kustregio en moedigt het aan tot fysieke activiteit.

Het stoppen van verliezen in biodiversiteit is niet evident, en de diensten die de natuur levert aan de maatschappij en economie kan niet langer als vanzelfsprekend beschouwd worden. Hoewel investeringen in natuurlijke landschappen meer sociale voordelen opleveren - zoals een beter levensonderhoud - en in waarde tien maal groter zijn dan de kosten van traditionele investeringen, wordt dergelijke "zachte" waarde doorgaans niet erkend of in rekening gebracht in transacties, beleid, planning en investeringsbeslissingen. As gevolg worden opportuniteiten voor duurzame, langetermijn investeringen vaak gemist.

Een inspirerend voorbeeld uit Vlaanderen is het Coastbusters-project dat mariene organismen gebruikt om natuurlijke riffen te vormen om de kust te beschermen tegen stormen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.