Aan het begin van het provinciale werkjaar geeft de gouverneur van elke provincie traditioneel bepaalde impulsen aan het beleid in de vorm van een rede. Dit jaar roept West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé in zijn rede op tot een 'klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen'.

De gouverneur erkent dat het dringend tijd is om de klimaatproblemen aan te pakken en op duurzaamheid in te zetten. Om dit mogelijk te maken, is het uitermate belangrijk om te investeren in groene industrie en schone energie. De overheid vervult op dit gebied een voortrekkersrol.

Thema's

De Noordzee en de Blauwe Economie kunnen volgens de gouverneur een heel belangrijke rol vervullen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. In de rede komen er dan ook een heleboel blauwe onderwerpen aan bod, waaronder:  

- offshore hernieuwbare energie, energieopslag en de energietransitie;
- kustbescherming, de zeespiegelstijging en de duizendjarige storm;
- koolstofopslag via zeewier en de zeeboerderij; en
- waterwinning uit brak en zilt water.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.