‘Inschepen in 2020 met de Blauwe Cluster’, dat konden de meer dan 180 aanwezige leden, partners en betrokkenen van de Blauwe Cluster op vrijdag 24 januari 2020 te Oostende met een mooi gevuld programma. Talrijke bezoekers namen deel aan het voorafgaande bezoek aan het nieuwe state-of-the-art maritiem onderzoekscentrum (MOC).  Daar werden ze ingewijd in technische details, toekomstige plannen en samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot zowel de indrukwekkend lange sleeptank (voor manoeuvreerproeven met grote scheepsmodellen) als de golfbak (voor opwekking van golven stromingen en wind).

Als eerste spreker in de plenaire sessie zoemde Caroline Ven, CEO van de Blauwe Cluster, in op de mooie resultaten van het afgelopen jaar. In de toekomst wil de Blauwe Cluster nog meer inzetten op het helpen terugdringen van risico’s bij innovatie; en dit op 5 pijlers: financieel, strategisch, regelgevend, netwerk en commercieel. Inspiratie, doorzettingsvermogen en veerkracht zijn daarbij de nieuwjaarswensen van de Blauwe Cluster voor alle actoren actief in de blauwe economie.  

Aansluitend gaf Wim Van der Beken, directeur van Idea Consult, een eerste blik op de eindresultaten van een studie, rond het in kaart brengen van de economische en maatschappelijke relevantie van de blauwe economie in Vlaanderen.  De blauwe economie creëert 13,47 miljard euro toegevoegde waarde en bijna 154 jobs in Vlaanderen.  Deze sector vertegenwoordigt daarmee 5,2% van het Vlaamse BBP. Bovendien zijn de vooruitzichten voor de blauwe economie zeer positief.  De bedrijven in de blauwe economie geven daarnaast ook aan belangrijke innovatiespelers te zijn.

Voldoende voer voor een boeiende interactieve discussie aan de hand van polls en vragen uit het publiek, met het panel gevormd door Caroline Ven, Wim Van der Beken, en Jos Smits, de kersverse voorzitter van de Blauwe Cluster.  

Minister Hilde Crevits  blikte tevreden terug op de resultaten van de zesde en jongste speerpuntcluster.  Ze onderschrijft de maatschappelijke en economische meerwaarde van de blauwe economie in Vlaanderen, en wijst daarbij ook naar de kmo’s en hun innovatiepotentieel. Tot slot voegde ze nog de factor ‘tijd’ als nieuwjaarswens toe.
 

Via een woordenwolk gaven de deelnemers weer op welk gebied ze in 2019 werden geïnspireerd door de Blauwe Cluster. Samenwerking staat centraal, naast innovatie, onderzoek en subsidie.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.