Wist je dat er aan onze kust zeegrasvelden liggen die de kustlijn beschermen, CO2 absorberen en een broeihaard voor mariene soorten zijn? Jammer genoeg gaan ze er al decennialang op achteruit. Via het PLANT ME-project willen UGent, Jan De Nul, DEME en het Portugese maritieme instituut CCMAR dit ecosysteem niew leven inblazen.

De dalende kwaliteit van het zeewater, ziektes, de klimaatverandering en erosie van de kustlijn hebben een nefaste invloed op het bestaan van deze zeegrasvelden. Omdat ze de meerwaarde van deze grassen erkennen, bundelen de projectpartners nu de krachten om een nieuwe plantmethode voor zeegrassen te ontwikkelen.

Context

De partners zetten sterk in op natuurgebaseerde oplossingen voor kustverdediging. Dat betekent dat men de natuur maximaal wil betrekken bij de bescherming van de kustlijn en de impact op de omgeving tot het absolute minimum wil beperken. 

Het PLANT ME-concept sluit verder ook mooi aan bij het Coastbusters-project, een gemeenschappelijk initiatief van de onderzoekspartners waarbij men biogene riffen voor de Vlaamse kust wil aanleggen om kusterosie duurzamer te beheren. 

Verder hebben de onderzoekers ook een Baekeland-mandaat  van het Agentschap Innoveren & Ondernemen verkregen. Hierbij krijgt men financiële ondersteuning om een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Ambities

Bedoeling is om de nieuwe planttechniek in te zetten om snel en eenvoudig nieuwe zeegrasvelden te kunnen aanleggen op de zeebodem in diepe wateren. Op die manier komen we tot een toekomstbestendige en duurzame kustverdediging.

Met ‘PLANT ME’ levert het onderzoeksteam bovendien een bijdrage aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, in het bijzonder op het vlak van klimaat en biodiversiteit.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.