De Blauwe Cluster heeft de aanduiding van specifieke zones op zee voor duurzame innovatieve projecten steeds toegejuicht. We hebben er ook altijd op gewezen dat deze zones geen dode letter mogen blijven maar dat er duidelijke procedures moeten komen voor de ingebruikname van de vijf innovatieve projectzones voor de ontplooiing van duurzame projecten. Deze ontsluiting gebeurt nu aan de hand van een apart Koninklijk Besluit dat de voorwaarden en criteria vastlegt. Dit zorgt ervoor dat onze maritieme bedrijven deze zones kunnen ontwikkelen voor projecten rond duurzaam voedsel, bescherming van onze kust, oplossingen voor energievraagstukken en waterproblemen enz.

Deze ontsluiting van vijf zones voor innovatieve ontwikkelingen biedt de mogelijkheid om de noodzakelijke innovatieve duurzame projecten op zee op te starten en de Belgische maritieme know-how te verankeren en te exporteren.

Caroline Ven

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.