De partners zijn er rotsvast van overtuigd dat fotovoltaïsche zonnepanelen op zee één van de belangrijkste bronnen van groene energie zijn voor de toekomst. Als dat op diezelfde locatie gecombineerd wordt met aquacultuur en offshore windenergie, dan maakt deze innovatieve technologie het bovendien mogelijk om de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken. 

Het consortium werd, onder leiding van Tractebel, opgericht in het kader van de Vlaamse Blauwe Cluster en wordt sterk ondersteund door VLAIO. Dit project beschikt over een budget van ongeveer € 2 miljoen, wat het resultaat is van een samenwerking tussen de industrie en overheidssteun. Met die middelen wil het consortium nieuwe concepten ontwikkelen en testen uitvoeren in het laboratorium en in de praktijk om zo de eerste stappen te zetten in de richting van de commercialisering van de technologie.  

De partners van het consortium brengen alle nodige vaardigheden en expertise bijeen om van dit innovatieve project een succes te maken.  Terwijl Tractebel een sterke reputatie geniet in engineering voor fotovoltaïsche technologie en offshore engineering, zijn DEME en Jan De Nul Group dan weer uiterst ervaren in werkzaamheden op zee en zijn ze betrokken bij de ontwikkeling en installatie van heel wat windparken. Soltech is expert in gespecialiseerde fotovoltaïsche zonnepanelen en de Universiteit Gent is één van de toonaangevende kenniscentra inzake offshore engineering, aquacultuur en ecosysteemstudies.

De partners van het consortiums zijn de eersten in België die onderzoek doen naar deze oplossing voor offshore zonne-energie.  Het is hun ambitie om als eerste offshore zonne-energieparken op te zetten in de Noordzee, eventueel in combinatie met windparken en/of aquacultuur. Op die manier positioneren de partners zich binnen deze nieuwe en snel evoluerende markt.

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.