De Raad van Bestuur is het strategische bestuursorgaan van De Blauwe Cluster.

Vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert 4 keer per jaar, maar de bestuurders worden ook tussentijds actief betrokken bij de activiteiten indien nodig.

De vergaderingen vinden plaats in een open, constructieve sfeer. Begin 2020 vond een voorzitterswissel plaats.

Samenstelling

De Raad van Bestuur komt bijeen in de volgende samenstelling:

Naam Bedrijf
Alain Bernard DEME Group
Niko Fierens  Multi
Koen Geirnaert dotOcean
Bernard Malherbe Jan De Nul
Jos Smits (vz)  
Erik Van Celst Tractebel
Jacques Vandermeiren Havenbedrijf Antwerpen
Wannes Voorend Colruyt Group

De voorzitter van de Raad van Bestuur van De Blauwe Cluster is dhr. Jos Smits:

Voorzitter Jos Smits