Raad van bestuur

De strategische aansturing van De Blauwe Cluster gebeurt in hoofdzaak via de Raad van Bestuur. In dit bestuursorgaan worden de strategische prioriteiten van het samenwerkingsverband vastgelegd. De bestuurders zien ook toe op het beheer van de financiële middelen.
Board of Directors icon

De Raad van Bestuur is het strategische bestuursorgaan van De Blauwe Cluster.

Vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert 4 keer per jaar, maar de bestuurders worden ook tussentijds actief betrokken bij de activiteiten indien nodig.

De vergaderingen vinden plaats in een open, constructieve sfeer. Begin 2020 vond een voorzitterswissel plaats.

Samenstelling

De Raad van Bestuur komt bijeen in de volgende samenstelling:

Jos Smits