Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 augustus 2022 - 31 juli 2025
Info:
Lopend project
DBC als partner
Internationaal project

Ondersteuning van Europese kustregio's bij de overgang naar een duurzame blauwe bio-economie

De blauwe bio-economie houdt zich bezig met de productie en omzetting van hernieuwbare mariene biologische hulpbronnen in producten met toegevoegde waarde, zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en bio-energie. Deze sector biedt tal van kansen voor Europese kustgemeenschappen. Innovatieve bedrijfsmodellen, korte ketens, digitale oplossingen en ecosysteemdiensten kunnen nieuwe ondernemingen en banen creëren, ook voor lager opgeleiden.

Blauwe actoren in de bio-economie worstelen echter met technologische uitdagingen, een gebrek aan kennis en vaardigheden en/of belemmeringen in de regelgeving. BlueBioClusters brengt 13 (cluster)organisaties uit 9 regio’s samen, die elk in hun regio sterk betrokken zijn bij het ondersteunen van start-ups, bedrijven en beleidsmakers voor het uitrollen van innovaties. Samen ontwikkelen ze nieuwe instrumenten en methoden om ondernemerschap in de blauwe bioeconomie te faciliteren.

In deze context zullen de partners gezamenlijke kennis opbouwen over:

  • blauwe biogebaseerde waardeketens voor aquacultuur- en visserijproducten;
  • valorisatie van ecosysteemdiensten door bedrijven en overheden;
  • technologiebehoeften voor kweek, stabilisatie en verwerking van mariene biomassa;
  • coaching van starters en co-creatie van innovatieve bedrijfsmodellen; en
  • Communities of Practices voor regionale ontwikkeling van blauwe bio-economie. 

De Blauwe Cluster is trekker van het werkpakket rond de valorisatie van ecosysteemdiensten. We verwachten een langdurige impact te creëren door tal van actoren uit Vlaanderen te laten samenwerken met de andere regio’s in het project voor het ontsluiten van bedrijfsopportuniteiten in de blauwe bio-economie. Via een interactief portaal zullen de resultaten van BlueBioClusters worden bijgewerkt en onderhouden, inclusief na afloop van het project.

Partners: De Blauwe Cluster (BE), Submariner Network (DE), Pole Mer Bretagne Atlantique (FR), Tartu BT Park (EE), Klaipedos Universitetas (LT), Tartu Ulikool (EE), Islenski Sjavarklassin (IS), Blue Bio Alliance (PT), Associacija Klaipedos Regionas (LT), Innovatum (SE), AKP (NO), BlueBridge (BE), SAMS (UK),

Met de steun van: de Europese Unie via het Horizon Europe programma

Contactpersoon: Kristien Veys (E: kristien.veys@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.