Projectduur: 
1 januari 2023 - 30 juni 2025
Info:
Lopend project
DBC-project
Nationaal project

Het Clay Tectonics-project richt zich op de aanwezigheid van vervormingen in de ondergrond ten gevolge van kleitektoniek, zogenaamde Clay Tectonic Features (CTF's). Het gaat daarbij om grootschalige polygonale breukennetwerken en verschillende andere vervormingen (geplooide lagen, diapieren, enz.).

Dergelijke vervormingen werden onder andere gerapporteerd in de ondergrond van de Prinses Elisabeth-zone, waar de nieuwe Belgische offshore windparken gebouwd zullen worden. De aanwezigheid van CTF"s in het substraat van offshore windparken kan een belangrijke invloed hebben op het ontwerp en de installatie van de funderingen van de windturbines.

Tot op heden is er geen onderzoek verricht naar deze thematiek. Dit project wil de wetenschappelijke onderbouwing aanleveren voor oplossingen om om te gaan met de aanwezigheid van CTF's in het substraat van offshore windprojecten. De partners willen op die manier de levelised cost of energy (LCOE)  helpen verlagen, waarbij zowel CAPEX- als OPEX-elementen beïnvloed kunnen worden. 

De resultaten van dit project zullen relevant zijn voor het ontwerp van de funderingen, de installatieprocedure en/of de ruimtelijke indeling van de offshore windparken. Daarnaast zullen ze ook waardevol zijn voor OPEX-aspecten zoals het optimaliseren van de levenscyclus en de structurele gezondheidsmonitoring van offshore turbines. Ten slotte zullen ze de nodige onderbouwing leveren voor de kwantificering van funderingsgerelateerde risico’s, die als input kan dienen voor de business case en verzekeringskaders van toekomstige offshore windprojecten.  

Partners: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ); Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Acoustics & Vibration Research Group (AVRG) / OWI-Lab; en Universiteit Gent (UGent) - Renard Centre of Marine Geology (RCMG).

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Eveline Buyck 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.