Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
januari 2017 - december 2019

Waterkering gebaseerd op ecosystemen

Wereldwijde veranderingen in klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling,… verhogen het risico op overstromingen. Traditionele technieken voor kustbescherming, zoals zeeweringen en dijken, worden nog altijd gezien als de ultieme oplossing, maar komen onder druk te staan omwille van bijvoorbeeld de nood aan continu onderhoud en ongewenste ecologische neveneffecten.

De Coastbusters geloven dat het creëren van gezonde ecosystemen en restauratie een duurzamere, effectievere én goedkopere oplossing kan bieden die ecologisch verantwoord is. Voorbeelden van dergelijke gezonde ecosystemen zijn schorren, mangroven, duinen, koraalriffen of, waar Coastbusters op focust: riffen van schelpdieren, mariene flora en schelpkokerwormen.

Ecosysteem-gebaseerde waterkering heeft verschillende voordelen in vergelijking met de conventionele aanpak, namelijk: de verbetering van de waterkwaliteit, het stimuleren van biodiversiteit, natuurbehoud en het creëren van recreatieruimte.

Tijdens het project doen de partners onderzoek naar drie soorten ‘biobuilders’:

  • de 'teelt' van mosselen en oesters om mossel/oesterriffen te creëren met behulp van aquacultuurtechnieken
  • de opbouw van een mariene flora-rif met behulp van innovatief biologisch afbreekbaar textiel
  • de opbouw van een schelpkokerwormrif (lanice conchilega).

De testen worden uitgevoerd in de testzone zeewering in De Panne en moeten de technische en economische haalbaarheid van deze natuurgebaseerde concepten aantonen. Doel is om de waterkant te stabiliseren, het ecosysteem te versterken en erosie te beperken. Is het project succesvol, dan kan het wereldwijd op grote schaal worden geïmplementeerd.

Coastbusters logo

Partners: ILVO, DEME, Jan De Nul, SIOEN Industries en eCoast. 

Met de steun van: VLAIO.

Contactpersoon: Tomas Sterckx | T +32 3 250 52 11 | sterckx.tomas@deme-group.com

Infographic over dit project:

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.