Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2022 - 31 december 2023
Info:
Lopend project
DBC-project
Nationaal project

Drone based Infrared Imaging for Oil Spill detection (DIOS) is een project dat tot doel heeft om olielekken in havens spontaan te detecteren en automatisch de ernst van deze lekken te bepalen aan de hand van drones. Dit koppelt men aan een centralisatie van de communicatie op basis van geavanceerde beeldvorming.

De bedrijfspartners zullen concepten ontwikkelen voor: 

  • een intelligent dronenetwerk waar drones mekaar aflossen bij langdurige operaties;
  • het automatisch monitoren en beheren van olielozingen op basis van de analyse van dronebeelden, waarbij het tijdsbestek wordt geoptimaliseerd en personeel efficiënt wordt ingezet;
  • autonome besturingssystemen voor schepen en robots op water voor de automatisering van de opruiming in complexe omgevingen zoals havens;
  • optische, mechanische en thermische integratie van een LWIR-module en een multispectrale SWIR-module die optimaal olielekken kan detecteren en karakteriseren en onafhankelijk beslissingen kan nemen en waarschuwingen kan creëren voor deze toepassing;
  • een kosteneffectieve cameratoepassing op 12µm pixel pitch voor meer detail incl. de controle van de temperatuurafhankelijkheid van de sensor

Universiteit Antwerpen en VITO onderzoeken de verwerking van data voor de nauwkeurige lokalisatie, detectie en inschatting van de ernst van olielekken in complexe havenomgevingen op basis van dronewaarnemingen, waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt met andere objecten in en naast het water.

Partners: DroneMatrix, Xenics, dotOcean, Haven van Antwerpen, Brabo Cleaning Company, VITO en UAntwerpen

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Dries Debruyne (dries.debruyne@blauwecluster.be

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.