Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
november 2019 - januari 2024
Info:
Lopend project
DBC als observer
Nationaal project

Valorisatie van nevenstromen is erg belangrijk in het kader van de circulaire bio-economie. Bovendien kunnen nieuwe soorten biomassa als grondstof gebruikt worden voor de ontwikkeling van innovatieve voedingsproducten. Deze nieuwe soorten biomassa kunnen neventromen uit de agrifood zijn, maar evengoed nieuwe grondstoffen zoals algen. 

Het SBO-project Effsep wil kennis verwerven over de stabilisatie van biomassa en extractie van macrobestanddelen zoals eiwitten, suikers en vetten. Zo wil men inzicht krijgen in de impact van eenheidsoperaties voor het stabiliseren en extraheren van functionele componenten, voor het breken van de celwand en voor de cellulaire organisatie van de biomassa.

Via microscopische en analytische technieken zal men de cellulaire organisatie visualiseren en interacties tussen macrobestanddelen meten. Doel is om via een combinatie van eenheidsbewerkingen een zo optimaal mogelijk proces te ontwikkelen met een bepaalde functionaliteit en stabiliteit van de macrobestanddelen.

Er wordt gestreefd naar het gebruik van eenheidsoperaties die schaalbaar zijn op een economisch rendabele en ecologisch verantwoorde manier en conform zijn met het wettelijk kader. Aardappelschillen, wortelpulp en micro-algen zijn de gekozen modelstromen in een eerste fase van het project. Later worden ook andere soorten biomassa uitgetest.

Het project zal resulteren in een generische beslissingsboom voor de voorbehandeling van verschillende soorten biomassa, waardoor macrobestanddelen uit nevenstromen en alternatieve grondstoffen efficiënt en rendabel kunnen worden gescheiden met behoud van hun functionaliteit.  

Partners:  Universiteit Gent (coördinator), KU Leuven en Universiteit Hasselt

Betrokken clusters: Flanders' FOOD

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Lien Loosvelt

De Blauwe Cluster treedt op als observer in dit project. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.