Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
januari 2018 - juni 2019
Info:
Internationaal project

Europa als technologische en industriële wereldleider in Blue Energy

De ELBE-partners willen Europa mee positioneren als de technologische en industriële wereldleider in blue energy. Vijf Europese clusters, waaronder Flanders' Maritime Cluster (binnenkort De Blauwe Cluster), bundelen de krachten om een pan-Europese blue energy-cluster vorm te geven, met ambities op wereldniveau.

De focus ligt op golfenergie, getijdenenergie en floating offshore windenergie. Voor elk van deze domeinen selecteren de ELBE-partners via een marktanalyse de belangrijkste groeimarkten wereldwijd. Voor vijf geselecteerde landen (of regio’s) voert het ELBE-consortium een meer gedetailleerde scanning van de markt en de lokale stakeholders uit en voor drie van deze markten voorziet ELBE in een verkenning ter plaatse.

Daarnaast wordt een analyse uitgevoerd van de uitdagingen voor mariene energietechnologieën, nieuwe waardeketens en kansen voor bedrijven, ook voor bedrijven die niet noodzakelijk betrokken zijn in deze sector.

Partners: Basque Energy Cluster (E), Aberdeen Renewable Energy Group (SCH), OffshoreVäst (SWE), Flanders' Maritime Cluster, Offshoreenergy.dk (DK).

Met de steun van: EU COSME-programma.