Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
september 2022 - augustus 2024
Info:
Lopend project
DBC als partner

Er is hevige concurrentie tussen de grote Europese groepen die in de defensie- en de lucht- en ruimtevaartsector werkzaam zijn. Dit is niet bevorderlijk voor de samenwerking van kleine en middelgrote ondernemingen, die vaak onderaannemers van grote bedrijven zijn.

LEVIATAD (Level 1 Accelerator for Defence Sector) is een samenwerkingsverband tussen 6 organisaties uit 4 landen die sterk betrokken zijn bij het ondersteunen van start-ups en bedrijven die innovaties willen uitrollen. Doel is kmo's helpen om hun activiteiten in de mariene sector uit te bouwen. 

Om dat te bereiken, ontwikkelen de partners in het project nieuwe instrumenten en methoden. Daarbij willen ze de marktpositie van Europese kmo's aanzienlijk versterken via internationale steunmaatregelen, zoals een call for vouchers en trainingstrajecten.

LEVIATAD beoogt de oprichting van de eerste echte eurocluster op het gebied van marinedefensie. LEVIATAD wil de waardeketen in kaart brengen om inzicht te krijgen in het ecosysteem en transnationale synergiën te vinden. 

Dit zal op de volgende manier gebeuren:

  • In kaart brengen van de waardeketen van de marine- en luchtvaartdefensiesector om meer inzicht te krijgen in de structuur van het Europese ecosysteem en de mogelijke transnationale synergieën en complementariteiten beter te begrijpen.
  • Acties opzetten om kmo's te ondersteunen bij strategische technologische innovaties, waardoor de Europese soevereiniteit in de defensiesector wordt versterkt (via steunmaatregelen zoals opleidingen, workshops en vouchers)
  • Ondersteunende maatregelen (bv. workshops, vouchers, studies van internationale markten) voorzien die kmo’s moeten toelaten vaardigheden te verwerven in bepaalde Europese en internationale markten. 

LEVIATAD zet niet alleen in op beschikbaarheid van materialen, maar ook op skills en training. Verder streven de partners ernaar om langdurige vormen van samenwerking tussen spelers uit de Europese supply chain tot stand te brengen.

Partners: De Blauwe Cluster (BE);  The Ligurian Cluster for Marine Technologies, Navigo & Special Agency of Riviere di Liguria Chamber of Commerce (IT); Toulon Var Technologies (FR); en Croatian defence industry competitiveness cluster (CDICC) (HR)

Met de steun van: de Europese Unie via het Single Market Programma (SMP COSME)

Contactpersoon: Eveline Buyck

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.