Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
november 2021 - oktober 2023
Info:
Lopend project
DBC als observer
Nationaal project

Drijvende zonnepanelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. De afgelopen jaren zijn er al heel wat systemen voor meren en waterreservoirs ontwikkeld en in bedrijf genomen, maar dergelijke installaties zijn niet geschikt voor een mariene omgeving. Daar staan zonnepanelen namelijk niet alleen bloot aan golven en wind, maar is er ook een hoger risico op roestvorming en fouling.

Momenteel worden er in België en daarbuiten heel uiteenlopende concepten van drijvende fotovoltaïsche zonnepanelen op zee onderzocht, uitgewerkt en getest. De partners in het project MarineSPOTS (Marine Solar Potential and Technology Study) doen in dit verband onderzoek naar verschillende aspecten van dergelijke panelen, waaronder:

  • Impact van golven, temperatuur, wind en fouling op de energieproductie;
  • Optimale mechanische structuur van offshore zonnepanelen;
  • Keuze van componenten en elektrische architectuur;
  • Aansluiting op het stroomnet;
  • Impact op de omgeving.

Aan de hand van dit alles proberen de partners in het project een duidelijk beeld te scheppen van het potentieel van offshore zonnepanelen in de Belgische Noordzee, en relevante aanbevelingen aan te leveren. 

Partners: EnergyVille (KU Leuven, imec & UHasselt) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

Met de steun van: EnergieTransitiefonds

Contactpersoon: Stefaan Mensaert

De Blauwe Cluster treedt op als observer in de adviesraad van dit project. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.