Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
oktober 2018 - oktober 2023
Info:
DBC als observer
Nationaal project

De geïnstalleerde capaciteit van offshore windparken zal naar verwachting de komende decennia toenemen tot meer dan 200 GW tegen 2050. Nieuwe windparken bevinden zich bovendien steeds meer op grotere afstanden van de kust en produceren ook meer energie.

Conventionele verbindingen die gebruik maken van AC-kabels bij lagere spanningen (150 kV) volstaan dan ook niet langer. Om het volledige potentieel van offshore windparken te ontsluiten, zijn nieuwe transmissietechnologieën zoals hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) noodzakelijk.

Het NEPTUNE-project (Noordzee EnergiePlan voor de Transitie naar dUurzame wiNdEnergie) focust daarom op drie assen: 

  • Planning van de uitrol van het transmissienetwerk op een kostenefficiënte en betrouwbare manier,
  • Betrouwbare beveiliging om schade of netuitval door fouten te voorkomen,
  • Controle van de omvormers in het net voor een stabiele werking.

NEPTUNE ontwikkelt theoretische concepten en stoomt die klaar voor toepassing in de industrie. Het project ondersteunt zo de verdere uitrol van windenergie op zee op basis van HVDC- technologie. Bovendien vormt het een logische volgende stap na de bouw van het stopcontact of ‘modular offshore grid’ op de Noordzee door Elia.

Naast de nieuwe ontwikkelingen zorgt het project ook voor de uitbouw van de noodzakelijke kennis in deze sector. 

Partners: EnergyVille/KU Leuven

Met de steun van: het Energietransitiefonds

Contactpersoon: Stefaan Mensaert

De Blauwe Cluster treedt op als observer in de advisory board van het project.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.