Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2017 - 15 december 2021
Info:
Lopend project
DBC als observer
Nationaal project

PERSUADE is een acroniem voor “ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs” met als doelstelling om de impact van multi-use op zee, en meer specifiek de combinatie van offshore wind en aquacultuur, op het mariene ecosysteem beter te begrijpen. Met deze nieuwe inzichten, wil het consortium een model ontwikkelen dat toelaat om de ecologisch impact van aquacultuur beter te kunnen inschatten. 

Zowel de globale als de lokale veranderingen beïnvloeden de biodiversiteit en het functioneren van het mariene ecosysteem. Beide leiden namelijk  tot onder andere verschuivingen in het voedselweb en in de biogeochemische cycli, wat zich dan weer vertaalt in mogelijke veranderingen in de ecosysteemdiensten die door het kustecosysteem worden aangeleverd. PERSUADE combineert ecosysteembrede experimenten, experimenten met modelsoorten die zeer algemeen voorkomen op windturbines en in de zeebodem in de windmolenparken, alsook genetische tools en modelontwikkeling. Het uiteindelijke ecologisch model zal toelaten om in te schatten hoe het kustecosysteem zal reageren op de veranderende interacties tussen soorten en hun omgeving die worden verwacht als gevolg van de cumulatieve druk op het ecosysteem.

Enerzijds zal het project bijdragen tot de ontwikkeling van indicatoren voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Descriptoren 2, 4 en 6), anderzijds zal het project een wetenschappelijke steunpilaar zijn voor beslissingen omtrent de ontwikkeling van aquacultuurprojecten in combinatie met mariene windmolenparken. De resultaten van het project kunnen ook meegenomen worden in MER-studies van de nieuw te ontwikkelen windmolenparken.

Partners: KBIN (MARECO), UGent (Onderzoeksgroep Mariene Biologie) en VLIZ

Steun: Belspo

Contact: Lien Loosvelt (E: lien.loosvelt@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.