Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 april 2019 – 31 december 2021
Info:
DBC-project

Het SMART-GBF project beoogt de ontwikkeling van low-cost strategieën voor inspectie en continue monitoring specifiek voor gravity based foundations (GBF) van offshore constructies, met het oog op een verbeterde beheersing van de operations & maintenance-kosten (O&M) en het faciliteren van een potentiële levensduurverlenging.

Hierbij wordt er gestreefd naar een reductie van de hardwarekost door het elimineren van onnodige sensors aan de hand van virtual sensing, en door de inzet van alternatieve sensortechnologieën. Ook zullen visuele inspecties minder frequent uitgevoerd moeten worden, de inspecties zullen ook efficiënter verlopen dankzij het gebruik van digital twin monitoring.

2 GBF’s zullen uitgerust worden met diverse monitoring strategieën om zo de projectresultaten te verifiëren. De verzamelde data zal nadien verwerkt worden in een dataplatform om operatoren te ondersteunen bij het nemen van beslissingen rond de onderhoudsplanning, alsook ter ondersteuning van een eventuele beslissing tot levensduurverlenging van de GBF.

 

Partners: C-Power, Elsyca, 24Sea

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys (kristien.veys@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.