Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
01/01/2020 - 30/09/2023
Info:
DBC-project

Concreet werden 2 algemene wetenschappelijke doelen voor dit project geformuleerd:

  1. Ontwikkelen van een data-gedreven bodemmodel en een geïntegreerd constructiemodel dat in staat is om de waargenomen eerste resonantiefrequenties van de gehele windturbine binnen 2% te bepalen.
  2. Ontwikkelen van een model-update- en monitoringstrategie om in-situ metingen te vertalen naar geotechnische parameters om zo variaties in de bodem en in de tijd te kwantificeren en vervolgens O&M-beslissingen en mogelijke levensduurverlenging te ondersteunen.
Hiervoor zal het consortium gebruik maken van de vele unieke in-situ metingen die door OWI-lab (VUB) over de afgelopen jaren in kader van verschillende onderzoeksprojecten werden verzameld. Ook zullen labo tests worden uitgevoerd binnen zowel VUB als UGent en in het nieuw Coast and Ocean Basin (COB) in Oostende.

Dit project past binnen het Hernieuwbare Energie en Zoetwaterproductie domein van De Blauwe Cluster met de voornaamste doelstelling om (i) de levensduur van bestaande monopile funderingen te maximaliseren. (ii) Het ontwerp van monopiles voor nieuwe de offshore concessies te optimaliseren. In België is er tot 2030 een verwachtte investering van €mio 770 (capex) in offshore XL monopiles. De gekwantificeerde impact van dit project is zowel te verwachten als een kostenbesparing van engineering, fabricage & installatie; maar zal ook belangrijk zijn binnen de verlenging van de levensduur van bestaande wind turbines. 

De “Industrial Advisory Board” (IAB) van dit basisonderzoeksproject is samengesteld uit 8 leden afkomstig uit de volledige waardeketen voor offshore wind in België; gaande van projectontwikkelaars, aannemers voor mariene werken, geotechnische consultants en consultants voor structural monitoring.

 

Partners: VUB en UGent
 
Met de steun van: VLAIO
 
Contactpersoon: Kristien Veys (kristien.veys@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.