Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2020 – 31 december 2022
Info:
DBC-project

Het Supersized 4.0 project heeft als doelstelling een geïntegreerde methodologie ontwikkelen die het mogelijk maakt om de risico’s gerelateerd aan onderperformantie en ongeplande stilstand ten gevolge van falen te kwantificeren. De sleutel om dit te realiseren is om innovatieve methodes te ontwikkelen aan de hand van continue data van elke turbine binnen het windmolenpark. Drie monitoringstrategieën staan centraal: performantie monitoring (PM), conditie monitoring (CM) en monitoring van de structurele gezondheid van de fundering (SHM). Deze continue data wordt bekomen door het combineren van SCADA en bestaande CM en SHM data. Bovendien zal deze data uitgebreid worden door op elke turbine een beperkt aantal IoT-sensoren (Internet of Things) te installeren. Deze zullen geconnecteerd worden met de Cloud via 5G. Een gelimiteerd aantal turbines zal bovendien extensief geïnstrumenteerd worden.   In dit voorstel staat dus het gehele park centraal, en niet één welbepaalde turbine binnen dit park. We hebben als doel om methodologieën, die onderperformantie en defecten detecteren, te optimaliseren door gebruik te maken van de gelijkenissen tussen de verschillende turbines binnen het park.

De volgende wetenschappelijke doelen worden gesteld:

  • Een methodologie om data ter beschikking te hebben voor PM, CM en SHM  te verrichten op het niveau van het hele park.
  • Een methodologie om continu de conditie indicatoren tussen vergelijkbare turbines uit te wisselen om de bekomen resultaten te optimaliseren.

De volgende onderzoeksdoelen worden gesteld in het industrieel onderzoek:

  • Onderzoek naar een methodologie die toelaat om de data van de hoogfrequente IoT sensoren over te dragen via 5G/Mesh en om deze te integreren met bestaande data (e.g. SCADA).
  • Onderzoek naar een methodologie die toelaat om de verschillende indicatoren van PM, CM en SHM methodologieën te converteren naar operationele risico’s en concrete actieplannen. Hierbij is het essentieel om indicatoren te bekomen die direct integreerbaar zijn in het plannen van onderhoud.
  • Het evalueren van een gereduceerde sensoropstelling die toelaat om de verbruikte levensduur van funderingen te kwantificeren.
  • Inzichten verwerven in de belangrijkste verschillen in belasting en dynamische gedrag van de turbine ten gevolge van de up-scaling.
  • Onderzoek naar een certificeerbare methodologie om de resterende levensduur van offshore funderingen te bepalen en om mogelijks hun levensduur te verlengen

Partners: Parkwind, Norther, MHI-Vestas Offshore Belgium, 24Sea, Citymesh, VUB  en Sirris

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.