Indienen van een project bij de Blauwe Cluster verloopt uitsluitend via het online formulier. Hiervoor dien je je te registeren op onze website. Dit laat toe om jouw dossier te bewaren en op een ander moment hieraan verder te werken. In de voorbereiding van je aanvraag kan je gebruik maken van het werkdocument.

Aangemelde projecten worden steeds vertrouwelijk behandeld en zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij de indieners hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven.