Innovatieprojecten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen vooraleer ze ingediend kunnen worden bij de Blauwe Cluster. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de timing van indiening, het projectonderwerp (gelinkt aan de roadmaps) of het projecttype. Maar ook de partners zijn aan voorwaarden onderhevig als ze willen participeren in een clusterproject.

Wanneer?

De Blauwe Cluster werkt met calls voor projecten, die drie maal per jaar opengesteld worden (call 1 - november, call 2 - april en call 3 - september). Grote projecten worden bij voorkeur ingediend in call 1 en 2, terwijl call 3 enkel kleine projecten beoogt. 

 

Wie?

Een partnership moet op moment van indiening aan volgende voorwaarden voldoen:

  • het consortium bestaat uit minimaal 3 bedrijven 
  • elke projectpartner is lid van de Blauwe Cluster

Afhankelijk van het type lidmaatschap zal elke partner al dan niet een acquisitiefee aan de Blauwe Cluster moeten betalen op het moment van formele indiening bij VLAIO. In deze fee is advies bij voorbereiding, begeleiding en opvolging van het project inbegrepen. 

 

Wat?

Om als clusterproject in aanmerking te komen moet minimaal voldoen worden aan de clustercriteria:

  • het project past binnen de roadmap van één van de innovatiedomeinen
  • de resultaten hebben een spill-over effect naar de rest van de cluster

Afhankelijk van de call kan het zijn dat ook voorwaarden worden worden opgelegd inzake projecttype of thema.