De Blauwe Cluster wil dankzij een nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden vernieuwende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitrollen die zullen bijdragen tot duurzame en beloftevolle economische activiteiten en investeringen in het Belgische deel van de Noordzee én daarbuiten. Klimaatverandering, oceaanvervuiling, het energievraagstuk, gezonde voeding en goede maritieme bereikbaarheid zijn uitdagingen waar De Blauwe Cluster zich actief voor zal inzetten. Ook het blauw toerisme, met specifieke aandacht voor eco-educatief-toerisme rond de innovatieprojecten op zee, wordt door de Blauwe Cluster op de kaart gezet. De blauwe economie raakt immers aan veel meer activiteiten en sectoren dan enkel de klassieke mariene. Door de verschillende uitdagingen als een ecosysteem te benaderen en met de volle benutting van moderne technologieën ook op vlak van ICT en dataverwerking, kunnen complexe problemen worden aangepakt door een netwerk van bedrijven en kenniscentra die elkaar anders allicht niet zouden vinden.

Enkele van de innovatieprojecten waar de Blauwe Cluster en haar leden wensen aan te werken zijn : de kweek van algen in de Noordzee, drijvende zonnepanelen, het opruimen van de munitiestortplaats op de Paardemarkt, een versterking van de kustbescherming, …

De Blauwe Cluster en haar innovatie-initiatieven zullen naar verwachting de Vlaamse economie fundamenteel transformeren in lijn met de langetermijnstrategie “visie 2050” van de Vlaamse regering en zullen nieuwe toonaangevende industriële technologieën en diensten creëren voor Vlaamse bedrijven.

Tegen eind 2018 dient de Blauwe Cluster een clusterpact ter goedkeuring voor te leggen aan VLAIO maar nu reeds kan het innovatieprojecten indienen. In juni zal de Blauwe Cluster een startmoment organiseren in Oostende om de eerste innovatieprojecten voor te stellen.

De zee heeft enorm veel te bieden op vlak van voeding, transport, energie… Dat potentieel wordt nog niet voldoende benut. De Blauwe Cluster verenigt een aantal Vlaamse bedrijven en instellingen die in hun niche aan de top van de wereld staan. Dat zij hun expertise gaan samenleggen om het economische en ecologische potentieel van de zee te onderzoeken, zal zonder twijfel tot verbluffende resultaten leiden. De princiepsbeslissing tot oprichting van de Blauwe Cluster werd genomen. Nu moet het clusterpact nog in zijn details onderhandeld worden.

Philippe Muyters, Vlaams minister van innovatie

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.