Laatste update: 06.09.2023

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van De Blauwe Cluster vzw. Door deze website te betreden en er gebruik van te maken, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de op deze pagina opgelijste algemene voorwaarden.

Contactgegevens en maatschappelijke zetel

De Blauwe Cluster vzw
Incubatiecentrum Bluebridge
Wetenschapspark 1
8400 Oostende

Telefoon: +32 (0)59 26 75 15
E-mail: info@blauwecluster.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0675.740.206

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Blauwe Cluster vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Blauwe Cluster vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal De Blauwe Cluster vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Blauwe Cluster vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kun je de beheerder van de site contacteren via info@blauwecluster.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Blauwe Cluster vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Blauwe Cluster vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Blauwe Cluster vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent, afdeling Oostende, bevoegd.

Privacybeleid

De Blauwe Cluster vzw hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot De Blauwe Cluster vzw, Incubatiecentrum Bluebridge, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende of via info@blauwecluster.be. Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Blauwe Cluster vzw, Incubatiecentrum Bluebridge, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende of via info@blauwecluster.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens. Indien nodig, kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Blauwe Cluster vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookiebeleid

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit dient enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Via je internetbrowser kun je het gebruik van cookies verhinderen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de cookies nadien van je harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.
 

Types cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende groepen cookies:

Groep Omschrijving Type
Has_js Drupal-detectie voor JavaScript functioneel en essentieel
Ct_ Antispam functioneel
Ga_ Google Analytics analytisch

Contact opnemen

Heb je vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden met betrekking tot dit cookiebeleid? Stuur ons dan een e-mail op volgend adres: info@blauwecluster.be.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.