De Blauwe Cluster is een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee.

We faciliteren het innovatieproces doorheen de volledige keten, van ideegeneratie tot en met de (internationale) vermarkting.

Werking