Innovatieroadmaps

Per innovatiedomein van de Blauwe Cluster werd een roadmap ontwikkeld die de prioriteiten voor de komende twee werkingsjaren vastlegt. De roadmaps worden gebruikt om projecten die aangemeld worden te evalueren op hun relevantie voor de cluster.

Wat is het belang van de roadmap?

In de roadmaps worden de  relevante bouwstenen geformuleerd. Voor elk van deze bouwstenen zijn, met horizon 2030 , het nodige onderzoek,  haalbaarheidsstudies, piloot & demoprojecten en de nodige kennisdeling geformuleerd.

Op die manier wordt voor alle betrokkenen een helder overzicht gecreƫerd van de ambities, de nodige inspanningen en de onderlinge relaties tussen de verschillende innovatiesporen. De roadmaps dienen daarbij als kader om projecten die aangemeld worden te evalueren op hun relevantie voor de cluster.

De roadmap is een dynamisch instrument en zal jaarlijks bijgestuurd worden op basis van voortschrijdende inzicht en de Task Forces van de Blauwe Cluster. Dit laat toe om nieuwe opportuniteiten voor de blauwe economie op te nemen in de roadmaps.

Hoe is de roadmap opgebouwd en hoe lees ik die?

De roadmap is opgebouwd in verschillende lagen en wordt best van links naar rechts en van boven naar onder gelezen. Het betreft een schematische weergave van opeenvolgende en complementaire activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.