Projectstatus: 
Afgelopen
Projectduur: 
1 november 2021 – 31 december 2022
Info:
DBC-project
Nationaal project

Om waterstof te produceren met de huidige generatie van alkalische elektrolyse-installaties hebben we zoet water, energie en hoge druk nodig. Aangezien de competitie voor zoet water in de toekomst zal toenemen door waterschaarste, is het interessant om zeewater als bron voor de elektrolyse te gebruiken.

Het INTENSSE-H2 project stelt een concept van geïntegreerde watervoorziening en elektrolyse voor. In plaats van het zeewater voor te behandelen met een ontziltingsproces zoals omgekeerde osmose, kan het elektrolyt ingezet worden als trekoplossing om het zeewater via een semipermeabel membraan rechtstreeks in de elektrolysecel binnen te trekken (door het verschil in osmolariteit).

Dit concept vereist de integratie van een nieuw type polymeermembraan voor voorwaartse osmose in het elektrochemische systeem. Alvorens een proof-of-concept te ontwikkelen dat tot verdere industriële ontwikkeling kan worden gebracht, zullen Agfa-Gevaert, Euraqua (Pollet Water Group), MULTI.engineering en VITO de haalbaarheid van dergelijk innovatietraject onderzoeken.

De centrale uitdagingen zijn:

  • Beschikbaarheid van commerciële alkalibestendige, selectieve en voldoende permeabele membranen voor de gewenste toepassing.
  • Effectiviteit van het H2-productieproces op een offshore locatie aan boord van een bewegend platform dat onderhevig is aan golven, wind en stroming.
  • Identificatie van een levensvatbare waardeketen in Vlaanderen of Europa.
  • Screening van momenteel beschikbare membranen op vlak van performantie om tot een economisch haalbaar resultaat te komen.
  • Verwachte voetafdruk van de installatie en het offshore-platform.

Indien het INTENSSE-H2-concept een haalbare kaart blijkt, zal dit tal van voordelen opleveren voor de waterstofproductie:

  1. Lagere investerings- en operationele kosten in vergelijking met state-of-the-art watervoorziening;
  2. Vermijden van waterdruk (energiebesparing);
  3. Kleinere ruimtelijke voetafdruk; en
  4. Grotere compatibiliteit voor (flexibel) gebruik in offshore toepassingen.

Partners: Agfa-Gevaert, MULTI.Engineering, Euraqua-Europe (Pollet Water Group) en VITO

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Lien Loosvelt

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.