Projectstatus: 
Afgelopen
Projectduur: 
1 april 2019 – 30 november 2019
Info:
DBC-project

Het doel van dit project is het inschatten van de techno-economische haalbaarheid van een multi-use-eiland. Er zullen verschillende functies (waaronder energieproductie en –opslag; aquacultuur; ontzilting; kustbescherming; ecosysteemdiensten …) worden onderzocht die potentiële diensten en toegevoegde waarde kunnen bieden. Ook de synergiën tussen de verschillende functies en diensten zullen bestudeerd worden. Daarenboven zal met behulp van modelleerwerk voor het eerste inzicht worden gegeven in de optimale configuratie van de verschillende functies, gebaseerd op de combinatie van economische, ruimtelijke en ecologische optima.

De studie is een belangrijke stap richting de realisatie van innovatieve maritieme structuren. Een concreet businessplan is het tastbare eindproduct van deze studie. Bij een positieve evaluatie zal dit project het startpunt vormen voor de ontwikkeling van een multifunctioneel eiland in de Noordzee.

 

Partners: DEME NV, Jan De Nul Group, SIOEN Industries en Econopolis Strategy

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Lien Loosvelt (lien.loosvelt@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.