Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 april 2021 - 30 maart 2023
Info:
DBC-project
Nationaal project

Nagenoeg elke dag vertrekken er onderhoudsmedewerkers naar offshore installaties om daar de nodige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Regelmatig onderbreken er onderdelen of gereedschappen, wat ertoe kan leiden dat sommige werken niet worden uitgevoerd of moeten worden uitgesteld. Dat zorgt voor heel wat tijdverlies en onnodige kosten.

Het project SMARAGD (“SMart Autonomous Reliable Aquatic Goods Drone”) streeft naar de ontwikkeling van een onbemand vaartuig waarmee onderdelen of gereedschappen autonoom naar offshorelocaties gestuurd kunnen worden. Hierdoor kunnen technici efficiënter worden ingezet en het aantal tochten beperkt.

De partners zullen een specifieke romp ontwerpen waarin de gevraagde functionaliteiten (onbemande werking, containertransport en geautomatiseerde goederenbehandelen (LARS)) alsook de bijhorende systemen (energie en aandrijving, intelligente Guidance, Navigation & Control (GNC) en de LARS) worden geïntegreerd.

Een succesvolle uitvoering van het project zal er in essentie toe leiden dat het (onshore) magazijn dichter bij de offshore werkplek komt te liggen. Na vertaling van het concept naar een werkend systeem is het de bedoeling om tot een vloot van 20 dergelijke vaartuigen te komen in 10 jaar tijd.

Partners: GEOxyz, MULTI.engineeringe-Bo Enterprises en ERPA Industrial Supplier.

Met de steun van: VLAIO.

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.